కన్నీటి పర్యంతమైన కావ్య

చెన్నై :

సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఘోర పరాజయంతో ఆ జట్టు ఓనర్ కావ్య మారన్ కన్నీటి పర్యంతమైయ్యారు. ఉబికి వస్తున్న కన్నీళ్లను దాచలేక కెమెరాలకు కనిపించకుండా అటు వైపు తిరిగి మరి కన్నీళ్లు తుడుచుకున్నాడు. ఆ తరువాత కెమెరాల వైపుకు తిరిగి చప్పట్లు కొట్టినా ముఖంలో మాత్రం కన్నీటి బాధ స్పష్టంగా కనిపించింది.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest