ఏపీలో గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ పరీక్షలు వాయిదా

అమరావతి :

ఏపీలో గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ పరీక్షలు వాయిదా

ఏప్రిల్ 23 నుంచి 29 వరకు జరగాల్సిన గ్రూప్ 1 మెయిన్స్

జూన్ మొదటి వారానికి వాయిదా వేసిన ఏపీపీఎస్సీ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest