నివాసంలో కవిత ఉగాది పూజలు

ఉగాది పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోని తన నివాసంలో ఎమ్మెల్సీ కవిత పూజలు నిర్వహించారు.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest