సిద్ధమైన తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం

 

తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం , ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అతుకులు లేని స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ భవనం రాష్ట్రంలోని కీర్తించని వీరులకు సముచితమైన నివాళి

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest