తిరుమలఘాట్ రోడ్ లో చిరుత సంచారం

తిరుమల:

తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్ లో చిరుత సంచారం

సాయంత్రం తిరుమల ఘాట్ రోడ్డు 35వ మలుపు వద్ద చిరుత సంచారం

అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించిన వాహనదారులు

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest