లోక్ సభ లోపల సెల్ఫీలు దిగిన పలువురు ఎంపీలు

ఢిల్లీ

పార్లమెంట్ ముగిసిన తర్వాత పాత భవనంలో ఆసక్తికర సన్నివేశాలు

లోక్ సభ లోపల సెల్ఫీలు దిగిన పలువురు ఎంపీలు

అధికార, విపక్షాల ఎంపీలు అందరూ సరదాగా సెల్ఫీలు

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest