శుక్రవారం నుంచి రంజాన్ మాసం ప్రారంభం

 

ఇవాళ నెలవంక కనిపించకపోవడంతో ఎల్లుండి నుంచి రంజాన్ మాసం ప్రారంభం కానుందని ముస్లిం మత పెద్దలు నిర్ణయించారు. రేపు రాత్రి నుంచి మసీదులలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించనున్నారు. శుక్రవారం నుంచి ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభం అవుతాయని చెప్పారు.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest