ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన రైతు వెంకటేశ్వర్ లను పరామర్శించిన భట్టి

హైదరాబాద్:

ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి భట్టి, జగ్గారెడ్డి

ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన రైతు వెంకటేశ్వర్ లను పరామర్శించిన భట్టి, జగ్గారెడ్డి

మొక్క జొన్న కొన్న వ్యాపారి డబ్బులు చెల్లించకుండా జాప్యం చేస్తున్నాడని ఆత్మహత్యాయత్నం

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest