ఉజ్మా షకీర్ పూర్వీకుల ఇంటికి ఉత్తమ్

కాశ్మీర్‌

కాశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌లో, శ్రీమతి ఉజ్మా షకీర్, మాజీ తెలంగాణ PCC జనరల్ సెక్రటరీ, శ్రీనగర్‌లోని ఆమె పూర్వీకుల ఇంటికి ఆహ్వానించారు.
కాశ్మీర్‌లో ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి ఆమె సోదరులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించాను. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఎంపీ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest