ఎంత అందంగా ఉందో !

ఒక పక్క సచివాలయం …దానికి ఎదురుగా అమరవీరుల స్తూపం ..పక్కనే తెలుగుతల్లి ఫ్లయ్ ఓవర్ చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉందొ. పక్కనే రాజ్యంగా నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 125 అడుగులు విగ్రహం చూడముచ్చటగా ఉంది.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest