గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద భారీగా పోలీస్ ల బందోబస్తు

సికింద్రాబాద్:

*గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద భారీగా పోలీస్ ల బందోబస్తు

*ఆసుపత్రి లోపలికి మీడియాకి అనుమతివ్వనీ పోలీసు లు

*బరీకెడ్ల తో అలెర్ట్ గా ఉన్న పోలీసు లు

*మార్చురీ వద్ద కూడ పోలీసులు

ప్రీతి ని గాంధీ కి తరలింపు

మెరుగైన వైద్యం చేయించని ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనబడుతుంది.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest