నిర్మా ఫ్లెక్సీతో బీఆర్ఎస్ ఎంపీల నిరసన

 

రాజ్య సభ ముందు వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా ఫ్లెక్సీతో నిరసన తెలిపిన తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest