మెట్రో స్టేషన్లలో పబ్లిక్ టాయిలెట్లలో…యూజర్ చార్జెస్

 

మెట్రో స్టేషన్లలో పబ్లిక్ టాయిలెట్లలో ఇవ్వాళ్టి నుంచి యూజర్ చార్జెస్ వసూలు.

టాయిలెట్ వాడకానికి ₹ 5 యూరినల్ వాడకానికి ₹ 2 ఛార్జ్.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest