మెట్రో హాలిడే కార్డ్‌ను ఇప్పుడు 59 రూపాయలకే

హైదరాబాద్

హైదరాబాద్ మెట్రో హాలిడే కార్డ్‌ను ఇప్పుడు 59 రూపాయలకే అందిస్తుంది ఎల్ అండ్ టి మెట్రో రైల్.

మునుపెన్నడూ లేని విధంగా నగరాన్ని చుట్టేయవచ్చు.
ఇది 23వ సెప్టెంబర్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇది గతంలో ₹99 రూపాయలు ఉండేది.

అపరిమిత ప్రయాణాలను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి మరియు ప్రతి సెలవుదినాన్ని హైదరాబాద్ మెట్రోతో మరపురాని ప్రయాణంగా మార్చుకోండి.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest